Arrow
Arrow
Slider

Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü

 • Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi

Uzmanlar

 • Dr. Özlem Oktay, Atatürk Üniversitesi 
 • Araş. Gör. Serkan Ekinci, Hacettepe Üniversitesi

Eğitmenler

 • Prof. Dr. Hülya Yılmaz, Ege Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat Günel, TED Üniveristesi
 • Prof. Dr. Hüseyin Küçüközer, Balıkesir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Canan Laçin Şimşek, Sakarya Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Esin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Rehberler

 • Esma Pehlivanoğlu
 • Zeynep Avcı
 • Sümeyra Üner