Arrow
Arrow
Slider

 

Kimler başvuru yapabilir?

Devlet ve devlete bağlı özel okullarda görev yapmakta olan Fen Bilimleri ve Fizik Öğretmenleri başvuru yapabilir. Diğer alanlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Katılımcıların daha önceden benzer konudaki TÜBİTAK projelerine katılmaması ön koşuldur.

Değerlendirme nasıl yapılacaktır? 

Katılımcı sayısı, yapılması planlanan etkinlikte ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak 40 kişi olarak belirlenmiştir. Bu etkinliğe katılımcı seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

  • Öğretmenlik Alanı: 20 fen bilimleri öğretmeni ve 20 fizik öğretmeni olmak üzere toplam 40 öğretmen projeye davet edilecektir.
  • Cinsiyet: Öğretmenlerin belirlenmesinde cinsiyetin eşitliği dikkate alınacaktır.
  • Görev Yapılan Bölge: Katılımcılar her bir bölge-ilden eşit oranda seçilecektir. Coğrafi bölgeler arasında eşitlik sağlanacak ve her bir ilden en fazla bir kişi eğitime çağrılacaktır. Böylelikle, proje çıktılarının ülkemizin farklı bölge ve illerinde yansımasının olması sağlanacaktır.
  • Hizmet Süresi: Öğretmenlerin hizmet süreleri 0-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 ve üzeri yıl olmak üzeri toplam 5 kategoride toplanacaktır. Toplam kontenjan sayısı düşünüldüğünde her bir hizmet yılı kategorisi için sekiz öğretmen belirlenecektir. Bu sayede, özellikle ders planlarının oluşturulması ve paylaşılması sürecinde öğretmenlerin deneyimlerini birbirlerine aktarmaları olanaklı hale gelecektir.
  • Proje Deneyimi: Katılımcıların daha önceden benzer konudaki TÜBİTAK projelerine katılmaması ön koşuldur.
  • Mezun Olunan Üniversite: Mümkün olduğunca farklı üniversiteden mezun olan öğretmenlerin seçilmesine dikkat edilecektir.

 

Projeye başvurmak için tıklayınız.

 

Son Başvuru: 08 Haziran 2018 Saat 23.59

 

NOT 1: Eğitime katılabileceklerin listesi 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde açıklanacaktır! 

NOT 2: Projeye katılım hakkı kazananların beyan ettikleri e-posta adresine kabul mektubu gönderilecektir. Bu belge ile katılımcılar kendi birimlerinden izin için başvurabilirler.